سایت آموزشی وحید

سایتی برای آموزش روشهای تحقیق و علوم پایه

درباره

 وحید علی رحیمی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

وحیدعلی رحیمیسایت و وبلاگهای این جانب در زمینه های گوناگون ولی با تأکید بر آموزش علوم پایه و روشهای تحقیق همراه با چکیده تحقیقات انجام یافته توسط این جانب و یا سایر عزیزانی که اجازه انتشار نتایج تحقیقات خود را داده اند می باشند. لذا از کلیه هموطنانم تقاضای کمک علمی در به روز رسانی اطلاعات سایت و وبلاگها و ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده را دارم.

 


گزارش تخلف
بعدی